TRÄNING

Ta fram kraften inom dig

Och rätt träning kan frigöra den.

Rätt sorts kommunikationsträning ger resultat. Det hjälper dig att stärka din arbetsprestation i svåra ekonomiska tider, utveckla nya egenskaper och öka motivationen, kreativiteten och know-how. Jag har planerat och lett kurser för företag som SKF, Ericsson, Gambro, Siemens, Cap Gemini, Handelsbanken och Electrolux.

Skräddarsytt och kundorienterat

Jag skräddarsyr alla kurser, även kurslängd, efter kundens behov. Ju mer kursen integreras i ditt vardagliga arbete, desto större nytta och bättre resultat får du.

Konkreta mätbara resultat

Tillsammans med kunden utvärderar jag kontinuerligt alla min kurser. Vi sätter tydliga, nåbara och konkreta mål som går att mäta.

Kontakta mig!

 +46 73 718 2561

mark@markdubois.se