Telefonengelska

Telefonkulturen är viktig och kan öka din framgång markant.

Men att kommunicera på ett övertygande sätt, utan ögonkontakt, på ett främmande språk, är en utmaning.

Den här kursen förklarar hur du klarar av sådana utmaningar, ‘selling not telling’, konsten att

leda samtal genom frågor och strategier för att kunna hantera fackspråk.

Göra kunden mer nöjd, fördjupa kundrelationerna, öka försäljningen och vinsten!

Kontakta mig!

 +46 73 718 2561

mark@markdubois.se